Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου, Γούρνες 715 00
Τηλέφωνο: 2810009035
                      2810762030