Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

Κανονισμός Λειτουργίας

Εγκεκριμένος Κανονισμός Λειτουργίας 2022-2023

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23 συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Δ/ντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδ/ντων, των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Είναι σε ισχύ φέροντας την υπογραφή της Δ/ντριας του Σχολείου, της ΣΕΕ 10ης Ενότητας και του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου.

Δείτε ολόκληρο τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. Γουρνών για το σχολικό έτος 2022-23