Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017

Στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης Προσχολικής, Α / θμιας και Β / θμιας Εκπ / σης, σε δίωρη Επιμορφωτική Συνάντηση 12.00 με 14.00.

Η δίωρη επιμορφωτική συνάντηση, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί στα / στις ακόλουθα / ες σχολεία-ημερομηνίες, αντίστοιχα, ως εξής:

Ρέθυμνο, 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (Βάρναλη 21), την Τετάρτη 16/11
Ηράκλειο, 53ο-54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, την Παρασκευή 18/11

Σκοπός της δίωρης επιμορφωτικής συνάντησης είναι η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Εφιστούμε την προσοχή, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα συμμετοχής των επιμορφούμενων και παρακαλούμε τις διοικητικές δομές της εκπαίδευσης για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων, με την προϋπόθεση να μη χαθούν διδακτικές ώρες στις σχολικές μονάδες.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε. Κρήτης-Αιγαίου Βορείου
Τριπολιτάκης Μ. Κωνσταντίνος

Κατεβάστε την σχετική ανακοίνωση σε μορφή PDF