Επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου προς τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών & Επιστολές των μαθητών προς το Δήμαρχο Χερσονήσου 1

Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα», οι μαθητές του Γ2 συζήτησαν για τους τρόπους με τους οποίους ενδιαφερόμαστε για την κοινότητά μας. Συζήτησαν για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον δήμο μας και κυρίως για τις ελλείψεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ίδιων των μαθητών. Τα παιδιά εξέφρασαν την πικρία τους για την απουσία παιδικής χαράς στην περιοχή μας. Ως ενεργοί πολίτες λοιπόν εξέφρασαν την επιθυμία να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Έτσι, αποφάσισαν να στείλουν επιστολή στον Δήμαρχο  της περιοχής, για να ζητήσουν επίλυση στο πρόβλημά τους.

Παρόμοιες ήταν και οι ενέργειες  των μαθητών του Β1 στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, στο κεφάλαιο  «Θέλουμε ένα όμορφο σχολείο». Τα παιδιά συνειδητοποίησαν πως δεν είναι όμορφο το σχολείο τους, διότι έχει σημαντικές ελλείψεις. Έτσι αποφάσισαν να στείλουν επιστολή στον Δήμαρχο, ενημερώνοντάς τον για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, που αν ικανοποιηθούν, θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους στο σχολείο.

Προς μεγάλη τους έκπληξη, μετά από λίγες μέρες, εστάλησαν  από τον Δήμαρχο απαντητικές επιστολές. Οι μικροί μαθητές αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι και προσμένουν σε όσα τους ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου προς τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών 1 

Επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου προς τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών 2

Επιστολή μαθητών προς το Δήμαρχο Χερσονήσου 1Επιστολή μαθητών προς το Δήμαρχο Χερσονήσου 2