Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
Ανακοινώσεις

Κανονισμός Λειτουργίας του 13/θ Δημοτικού Σχολείου Γουρνών

εικονα-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-222x300Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018- 2019 καλωσορίζουμε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους γονείς στο σχολείο μας. Ευχόμαστε θερμά σε όλους υγεία και στους μαθητές μας δημιουργικό ενδιαφέρον στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητές τους.

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, κοινωνικοποιούνται, παίζουν, χαίρονται, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες, μαθαίνουν να τις επιλύουν, προοδεύουν… Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε η πρόοδος των μαθητών να πραγματοποιείται  αποτελεσματικότερα.

Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των συμμετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, η τήρηση από όλους κοινών συμφωνημένων κανόνων, η περιβαλλοντική συνείδηση, η κοινωνική ευαισθησία, η αγωγή υγείας κ.ά.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς νόμους οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές – κανονιστικές διατάξεις) έχουν καθοριστεί οι παρακάτω  κανόνες για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του σχολείου:

Α. Για τους μαθητές

 

 • Η φοίτηση των μαθητών

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στον τόπο όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τον Διευθυντή και με όλους τους εκπαιδευτικούς της τάξης (δάσκαλος-ειδικότητες), παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

            Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τον δάσκαλο της τάξης ή τη Δ/ντρια και να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση κατά την αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων.

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (κυρίως εκτός του σχολείου) είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

 • Άφιξη στο σχολείο

   Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ79/2017 η ώρα προσέλευσης στο σχολείο καθορίζεται ως εξής:

 • 15-8.00 Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης (αφορά μόνο το Κεντρικό κτήριο)
 • 00-8.15 Υποδοχή μαθητών (Κεντρικό κτήριο –Παράρτημα ΕΙΡΗΝΗ)

 Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από την είσοδο του σχολείου. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας μετά την πρωινή προσευχή.

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι αυτά εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως και  ΔΕΝ  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ  ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Την ώρα αυτή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑΣ ΝΑ ΖΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ/ΛΟ ΠΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ και πρέπει να έχει τον νου του στην ασφάλεια όλων των μαθητών που βρίσκονται στο προαύλιο!

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα και σε  εξαιρετικές περιπτώσεις (επίσκεψη σε γιατρό)  έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του.

Οι τσάντες των μαθητών παραμένουν έξω στην αυλή και οι μαθητές δεν πρέπει να εισέρχονται και να κυκλοφορούν μέσα στο κτήριο για λόγους ασφάλειας. Οι γονείς που χρησιμοποιούν τροχοφόρα θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να υπακούν στις υποδείξεις του Σχολικού Τροχονόμου.  Οφείλουν, για την ασφάλεια των μαθητών, να μη σταθμεύουν στον δρόμο του σχολείου, τόσο κατά την πρωινή προσέλευση, όσο και κατά την μεσημβρινή αποχώρηση των μαθητών.

 • Προσευχή

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

 • Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) ενημερώνονται οι γονείς και ο μαθητής αποχωρεί  πάντοτε με τη συνοδεία  του γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού πρώτα  ενημερωθεί γι΄ αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής. Ο γονέας υποχρεούται να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση κατά την αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου  ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων ασυνόδευτοι, μόνο και εφόσον  ο γονέας ή κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στον δάσκαλο της τάξης ή στον Δ/ντή του σχολείου.

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

 • Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.15 από τις εξόδους του σχολείου. Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους μετά το κουδούνι. Οι μεταφερόμενοι μαθητές περιμένουν όλοι μαζί σε καθορισμένο σημείο της αυλής χωρίς να απομακρύνονται και επιβιβάζονται στα λεωφορεία. Υπακούουν στις υποδείξεις των σχολικών τροχονόμων και των συνοδών των λεωφορείων και δείχνουν ευπρεπή συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια αναμονής του λεωφορείου ή και κατά τη μεταφορά τους με αυτά.

Με την ολοκλήρωση της 1ης ζώνης του Ολοήμερου, δηλαδή στις 15.00, ή με τη λήξη του Ολοήμερου στις  16.00 για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

 

 • Διάλειμμα

Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη, φωνές και συνωστισμό. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. Η συμπεριφορά των  μαθητών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητών κατά την ώρα του διαλείμματος επιλύονται επιτόπου από τους εφημερεύοντες δασκάλους. Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα. Οι μαθητές διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου (αίθουσες, προαύλιο και τουαλέτες)  καθαρούς.

 

 • Β΄. Γονείς – κηδεμόνες

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας, μετά το τέλος των μαθημάτων. Ο δάσκαλος της τάξης ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Συμπληρώνουν ή απαντούν έγκαιρα σε οποιοδήποτε έγγραφο σταλεί από τη Δ/νση του σχολείου. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί το παιδί του ή άλλο παιδί στον  χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει πρέπει να ενημερώσει τον  δάσκαλο της τάξης ή τον διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

            Γενικότερα κανένας εξωσχολικός ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου (2810-762030 Κεντρικό κτίριο και 2810=762866 Παράρτημα ΕΙΡΗΝΗ) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου και σπιτιού.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Κάθε μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών την ώρα και την ημέρα που έχει ορίσει ο κάθε εκπαιδευτικός (μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (ΠΔ79/2017).
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
 • Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον εκπαιδευτικό
 • Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου
 • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
 • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους Τίτλους Προόδου Σπουδών
 • Επίσκεψη των γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό
 • Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ώρα συνάντησης με τη Δ/νση του Σχολείου.

 

Γ. Γενικά

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.

Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή όμως χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, το σκίσιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου και της αγωγής.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και η Δ/νση , θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών