Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
Ανακοινώσεις

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ…

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΓΟΥΡΝΩΝ

«Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020»

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από  6 έως και 20 Μαΐου      2019, κατά τις ώρες 8:30π.μ. έως 12:30π.μ.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν                   από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ  κατόπιν δήλωσης του γονέα)
  • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται από παιδίατρο).
  • Αποδεικτικό στοιχείο στο όνομα των γονέων από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμός ρεύματος, μισθωτήριο συμβόλαιο).
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο για την εγγραφή στο Δημοτικό)
  • Βεβαιώσεις εργασίας και των δυο γονέων ή κάρτα ανεργίας (σε περίπτωση ενδιαφέροντος για Ολοήμερο)

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ