Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
ΑνακοινώσειςΑνακοινώσεις Δ/ντή/ντριαςΕγγραφέςΞένες Γλώσσες

Ερωτηματολόγιο/Υπεύθυνη Δήλωση γονέων των μαθητών της Δ΄τάξης για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για το σχολικό έτος 2020-21

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που
θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος (2020-21) στην Ε΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη 2η Ξένη Γλώσσα προτίμησης
του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική). Για τον ορθό και έγκαιρο
προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των
Δημοτικών Σχολείων παρακαλούνται οι παραπάνω γονείς να υποβάλλουν το
παρόν ερωτηματολόγιο δηλώνοντας υπεύθυνα την προτίμησή τους με αυτόν
τον τρόπο (ακολουθώντας τους περιορισμούς των κοινωνικών επαφών ένεκα
του κορωνοϊού).

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ