Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
ΑνακοινώσειςΑνακοινώσεις Δ/ντή/ντριαςΜένουμε Ασφαλείς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 10 ΜΑΪΟΥ 2021

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ η δια ζώσης επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων από τη Δευτέρα 10 Μαΐου με εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό…η οποία και  διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων…


Αγαπητοί γονείς,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια σας Πολλά!

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ η δια ζώσης επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων από τη Δευτέρα 10 Μαΐου με εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία και  διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα. Περισσότερες οδηγίες και λεπτομέρειες παρέχονται στην ιστοσελίδα      https://self-testing.gov.gr/

Το Σχολείο μας, λοιπόν, ξεκινά και πάλι τα μαθήματα στον φυσικό του χώρο τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας, όπως:

 • η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
 • διαφορετικοί χώροι διαλειμμάτων για κάθε τμήμα μαθητών,
 • η χρήση αντισηπτικών,
 • οι σχολαστικοί καθαρισμοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας,
 • οι τακτικοί αερισμοί των χώρων ειδικά τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά στο συνεχές άνοιγμα των παραθύρων,
 • τα ειδικότερα μέτρα εργαστηρίων πληροφορικής, δανειστικής βιβλιοθήκης, χρήσης μουσικών και αθλητικών οργάνων,
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο, η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test) κορωνοϊού το οποίο θα διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Δημοτικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη.
Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων θα προμηθεύονται τα δωρεάν τεστ καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια οδηγιών χρήσης για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο. Στην ιστοσελίδα Δήλωση Αυτοδιαγνωστικών Τεστ COVID-19 (self-testing.gov.gr)  παρέχονται σχετικές οδηγίες (και βίντεο) για τον τρόπο διεξαγωγής του τεστ, τη δήλωση του αποτελέσματος και την εκτύπωση της απαραίτητης Σχολικής κάρτας από τους μαθητές.
Τα βήματα είναι τα εξής:
1. Γονείς/κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους.
2. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.     Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή και το δεύτερο τεστ την Τετάρτη.

 1. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω, ο έλεγχος θα διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
  4. Γονείς/μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος επιλέγοντας ανάλογα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα.

Αν το self-test είναι αρνητικό:
Οι μαθητές, εκτυπώνουν από την παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος την οποία  θα κρατούν μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν εντός της τάξης στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή και σε όποιους έχουν αναλάβει τον σχετικό έλεγχο (Διευθύντρια, Υποδιευθύντρια, άλλον/η εκπαιδευτικό). Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας self-testing.gov.gr.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα και να την υπογράφουν.

Αν το self-test είναι θετικό:

Θα εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Η λίστα με τις δημόσιες δομές (εργάσιμων ημερών ή Κυριακής) περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης (δημόσια δομή) και θα επιστρέφουν στο σχολείο προσκομίζοντας τη Βεβαίωση αυτή.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη:

δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται (ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο):

Μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  self-testing.gov.gr .

Επισημαίνεται ότι:

 • οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
 • οι μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό προσωπικό που νοσούν τώρα από κορωνοϊό θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι και να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον ΕΟΔΥ ημέρες καραντίνας
 • δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τι θα γίνεται με τα self-tests (τα οποία μπορεί να δείχνουν θετικό αποτέλεσμα) όλων αυτών που έχουν νοσήσει πρόσφατα αλλά έχουν συμπληρώσει τις ημέρες της καραντίνας τους!! Αναμένονται σχετικές διατάξεις!

Τη σχετική ΚΥΑ μπορείτε  να βρείτε εδώ και  τις διευκρινιστικές οδηγίες/εγκύκλιος εδώ  και το χειρόγραφο έντυπο  σχολικής κάρτας εδώ.

 

Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλους!!

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ