Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
ΑνακοινώσειςΑνακοινώσεις Δ/ντή/ντριαςΔράσειςΔραστηριότητεςΠεριβαλλοντικές Δράσεις

«ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ», ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

«ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ»

ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (IOYΝΙΟΣ 2022)

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και με αφορμή τις ενότητες «Μια θάλασσα πλατιά» και «Γνωριμία με τα υλικά», οι μαθητές μας της Β τάξης υλοποίησαν εκπαιδευτική δράση που είχε στόχο την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη ρύπανση των θαλασσών. Ιδιαίτεροι στόχοι της δράσης αυτής ήταν αφενός να εξοικειωθούν οι μαθητές με το συγκεκριμένο θέμα, αποκτώντας σημαντικές γνώσεις και αφετέρου, ως ενεργοί πολίτες, να δραστηριοποιηθούν ως προς τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στις θάλασσες.

Η παρούσα δράση πραγματώθηκε σε δυο άξονες, έναν θεωρητικό και έναν καθαρά πρακτικό, με αποτέλεσμα τα παιδιά τόσο να ενημερωθούν για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, όσο και να εντοπίσουν μέσω αυτοψίας και να καταγράψουν δεδομένα σχετικά με αυτήν. Η προσφορά τέτοιας εξειδικευμένης γνώσης στους μαθητές έγινε μέσω σχετικής παρουσίασης και πειράματος προσομοίωσης από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο σε δεύτερη φάση μας βοήθησε να συλλέξουμε και να καταγράψουμε δεδομένα σχετικά με την ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων που συναντήσαμε σε παραλία της περιοχής Γουρνών.

Η συμμετοχή των παιδιών μάλιστα  στην  συλλογή απορριμμάτων από την παραλία  ήταν πολύ αποτελεσματική, όπως φαίνεται και παρακάτω από το διάγραμμα!

Οι  μικροί εξερευνητές της Β’ τάξης αποδείχτηκαν τελικά και σπουδαίοι εθελοντές, έχοντας πλέον μυηθεί σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης !!