Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκέμβρη)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στις 3 Δεκέμβρη, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων οργάνωσαν δραστηριότητες με σκοπό την κατανόηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στην αναπηρία… (περισσότερα) και (περισσότερα)