Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 • ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ
 • ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜ. ΔΡΑΣΕΙΣ
 • 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • Τ.Π. Ε.