Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

Καθημερινή λειτουργία

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και των εκδηλώσεων του σχολείου ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι προφανές ότι οι απουσίες από τα μαθήματα δημιουργούν κενά των οποίων η κάλυψη φέρνει σε δύσκολη θέση τον ίδιο τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό αλλά και την τάξη ολόκληρη, παγιώνει δε στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.

Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής οικογένειας κατά την οποία μπορούν να συζητηθούν θέματα που μας απασχολούν, προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας μας, να γίνουν ολιγόλεπτες παρουσιάσεις προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης κα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α’) – άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. 3 α&β και παρ. 10 εδαφ. δ, επισημαίνεται ότι: «Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο συγκέντρωσης χωρίς να  συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται».

Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής οι θύρες εισόδου-εξόδου θα παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου ώστε να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος των μαθητών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

  • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο κατά το χρονικό διάστημα 07:55-08:10.
  • Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά μέχρι την είσοδο του σχολείου.
  • Η είσοδος του σχολείου και ο περιβάλλον χώρος εποπτεύεται από εφημερεύοντα εκπαιδευτικό και την σχολική τροχονόμο.
  • Τακτοποιούν τα πράγματα τους στην αίθουσα διδασκαλίας και το φαγητό στο ψυγείο του ολοημέρου, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι.
  • Παραμένουν στο προαύλιο μέχρι το χτύπημα του κουδουνιού για την πρωινή συγκέντρωση και την προσευχή.
  • Γονείς και συνοδοί των παιδιών, που για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται στο σχολείο, αποχωρούν.

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές παραμένουν στους προσυμφωνημένους χώρους όπου, ξεκουράζονται, τρώνε το δεκατιανό τους, παίζουν ήρεμα με τους συμμαθητές τους. Για την ασφάλεια των παιδιών και την τήρηση του κανονισμού κατά την διάρκεια του διαλείμματος την ευθύνη έχουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

Κατά τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για παραμονή στο προαύλιο, οι μαθητές θα κάνουν το διάλλειμά τους στις τάξεις τους.

Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της αίθουσας του (αν δηλαδή κρίνει ότι χρειάζεται, καλεί την υπεύθυνη για την καθαριότητα του σχολείου να παρέμβει άμεσα) και αποχωρεί από την τάξη αφού βεβαιωθεί ότι έχουν αποχωρήσει όλα τα παιδιά. Κατά την διάρκεια του διαλείμματος οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες.

Κανένα παιδί και για κανένα λόγο δε πρέπει να μένει στην αίθουσα μόνο του.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές προσέρχονται γρήγορα στον προκαθορισμένο χώρο, παρατάσσονται όπως κατά την πρωινή προσευχή και περιμένουν τους εκπαιδευτικούς τους με την συνοδεία των οποίων θα πάνε στην αίθουσα ή σε όποιο άλλο χώρο θα συνεχίσουν τα μαθήματα τους (αίθουσα, βιβλιοθήκη, εργαστήριο, αυλή…).

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται:

  • Η είσοδος στις αίθουσες. Οι μαθητές οφείλουν να πάρουν μαζί τους ότι χρειάζονται (φαγητό, νερό, κλπ) πριν την έξοδο τους στην αυλή. Η παραμονή στο κτίριο θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις με την άδεια των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και όταν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες
  • Το παιχνίδι με μπάλες ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να τραυματίσουν συμμαθητές τους.
  • Τα κάθε είδους τυχερά παιχνίδια (κάρτες, τάπες κλπ)

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά την λήξη των μαθημάτων (σχόλασμα) ανήκει αποκλειστικά στους γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο μαθημάτων και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου για τυχόν αλλαγές.

Οι ενήλικοι που παραλαμβάνουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να περιμένουν στην έξοδο του σχολείου.

Οι μαθητές της Α’ Τάξης θα συνοδεύονται μέχρι την έξοδο του σχολείου από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Κατ, εξαίρεση, και μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α’ τάξης μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια.  Εννοείται ότι αυτό ισχύει και για το ολοήμερο (μεταμεσημβρινό) πρόγραμμα κατά το οποίο προβλέπεται αποχώρηση, με βάση την δήλωση συμμετοχής, είτε στις 15:00 είτε στις 16:00 (εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών για την λειτουργία αυτού του τμήματος 15:00-16:00)  Αν παρουσιαστεί ανάγκη πρόωρης αποχώρησης (π.χ. ασθένεια) ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός της τάξης ή ο διευθυντής οι οποίοι αφού συνεννοηθούν με τους γονείς αποφασίζουν αν ο μαθητής θα αποχωρήσει μόνος του ή με την συνοδεία ενήλικα.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Επισήμανση:

Πριν από τις 08:00 πμ. και μετά τη λήξη των μαθημάτων το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τους μαθητές που παραμένουν, χωρίς τη γονική επιτήρηση, έξω από την είσοδο του σχολείου.