Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

Συντάκτης: admin

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017

Στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό

Read More